Terapie - Centrum sociálnych služieb v Poprade

Prejsť na obsah
Terapie

Reminiscenčná terapia,  sladké posedenie,  relaxačno - rehabilitačná kúpelňa, bicyklovanie neobmedzené vekom.

Reminiscenčná terapia
Individuálna reminiscenčná terapia | Skupinová reminiscenčná terapia

Reminiscenčná terapia je aktivizačná liečba, ktorá využíva zachovanú dlhodobú pamäť prijímateľa sociálnej služby a cez jeho spomienky ho aktivizuje.

Táto terapia sa dá preložiť aj ako terapia spomienkami. Jedná sa o vybavovanie udalostí zo života človeka. Pri tejto terapii sa využívajú spomienky a ich vybavovanie prostredníctvom rôznych podnetov ako sú staré fotografie, predmety, hudba a všetko, čo sa viaže na aktívny život prijímateľov sociálnej slušby. Ide o oživenie minulých skúseností, najmä tých, ktoré sú pozitívne a pre prijímateľa sociálnej služby veľmi dôležité. Patria tu najmä rodinné udalosti, obdobia, kedy sa cítili veľmi dobre a na ktoré radi spomínajú. Reminiscenčná terapia je predovšetkým určená pre ľudí seniorského veku.
Reminiscenčná terapia môže prebiehať dvoma spôsobmi:

1. Individuálna reminiscenčná terapia. Táto forma sa využíva najmä u prijímateľov sociálnej slušby ktorí sa zo závažných zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť skupinovej reminiscenčnej terapie, alebo pre tých, ktorí sa necítia uvoľnene v kolektíve.

2. Skupinová reminiscenčná terapia. Táto forma je veľmi obľúbená. Prijímatelia sociálnej slušby pri nej majú možnosť sa stretnúť, spoločne porozprávať, vzájomne si vymieňať a rekapitulovať svoj život a skúseností z minulých čias, čo výrazne napomáha k zlepšeniu spolupráce a k upevňovaniu vzájomných vzťahov. Vo vzájomných sedeniach, ktoré sa opakujú, prijímatelia sociálnej slušby postupne nachádzajú duševnú rovnováhu, čo sa prejavuje spokojnosťou, dobrou náladou a udržaním sebavedomia.


Sladké posedenie
Varenie  | Pečenie

Príjemné spoločné posedenie

V CSS na ulici Komenského bola zriadené terapeutická kuchynka, v ktorej sa prijímatelia sociálnej služby môžu stretávať a prípadne si pripravovať dobré koláče.
Prijímalia sociálnej slušby v tejto dennej miestnosti môžu tráviť spoločné chvíle, prečítať si dobrú knihu, pozrieť si televíziu, počúvať rádio alebo len tak sa rozprávať o živote, o dianí vo svete. Samozrejme všetko za prítomnosti nejakej sladkej dobroty.


Relaxačno- rehabilitačná kúpelňa
Terapie  |

Pod dohľadom fyzioterapeutky v nej prebiehajú relaxačné terapie.


Bicyklovanie
pohyb | zdravie

Bicyklovanie neobmedzené vekom

Centrum sociálnych služieb v Poprade (ďalej len „CSS“) sa v rámci rozvoja a skvalitňovania poskytovaných sociálnych služieb vo svojich zariadeniach zapojilo do celosvetového projektu s názvom „Bicyklovanie neobmedzené vekom“ („Cycling without age“).

Bicyklovanie neobmedzené vekom je projekt, ktorý vymyslel Ole Kassow v Dánsku a rozšíril sa po celom svete. Väčšina prijímateľov sociálnej slušby za mlada bicyklovala. Bicykel bol v západnej Európe hlavný dopravný prostriedok do polovice päťdesiatych rokov a na Slovensku ešte dlhšie. Po slovenských dedinách sa ešte stále premávajú desaťtisíce starších ľudí na svojich staručkých bicykloch. Keď sa ľudia dostanú do vysokého veku, z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu trávia väčšinu času vo vnútri – doma alebo v zariadení. Preto sme sa rozhodli rozšíriť projekt bicyklovania neobmedzené vekom aj do Popradu.

Návrat na obsah