Aktivity 2021 - Centrum sociálnych služieb v Poprade

Prejsť na obsah
Aktivity 2021

Vedenie CSS v Poprade predstavilo  nový výbor prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS).  

Výbor PSS bude zastupovať všetkých PSS počas obdobia od 01.09.2021 do 31.08.2023. Pani riaditeľka na spoločnom stretnutí poďakovala odchádzajúcim členom výboru za ich doterajšiu prácu a zároveň predstavila nový výbor PSS, ktorý povedie predsedníčka Janka Micheľová.

Výbor je volený  samotnými PSS každé dva roky.

Zloženie nového výboru:

Predseda: Janka Micheľová;
Členovia: Ing. Jarmila Miháliková;
Božena Štecherová; Magdaléna Šedivá; Magdaléna Repková; Dušan Šulík; František Černý - čestný člen.

Srdečne blahoželáme k zvoleniu a tešíme sa na spoluprácu 😊Deň matiek

Deň matiek, najkrajší sviatok na svete. V Centre sociálnych služieb v Poprade bolo dnes veselo, naším prijímateľkám sociálnej služby sme pripravili príjemné posedenie.

 „ Za všetky deti, ďakujeme milým mamám, za ich lásku, za každú rozprávku, ktorou obohatili detskú dušu, za každý bozk na dobrú noc, za každé ráno a každý deň s mamou“.