Ponuka majetku - Centrum sociálnych služieb v Poprade

Prejsť na obsah
Ponuka majetku

Ponuka na odpredaj vyradeného majetku

 

Mesto Poprad ponúka na odpredaj v zmysle Smernice č. 083/2020 na vykonávanie inventarizácie majetku mesta vyradený majetok, a to:

Osobný automobil Dacia Logan MCV 1,5 dCi rok výroby 2007, výrobné číslo UU1KSDOKJ37419848, zdvihový objem motora 1461 cm3, tmavomodrej farby, výrobcu Automobile DACIA s hmotnosťou 1320 kg, s rozmermi 4450 x 1740 x 1636 cm.

Automobil bol využívaný v prospech obyvateľov Centra sociálnych služieb v Poprade.

Technický stav vozidla: opotrebenie vozidla zodpovedá úmerne veku vozidla, a teda, vozidlo má čiastočnú koróziu s nutnosťou opravy brzdového systému, opravou ABS, opravou okna.


Minimálna cena pre podanie návrhu: Eur   214,-

 

V prípade záujmu o vyradený majetok je potrebné doručiť cenovú ponuku na podateľňu Centra sociálnych služieb v Poprade, Komenského ul. 3454/12, v zalepenej obálke s uvedením:

- presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa,

- heslo „Dacia Logan CSS - ponuka“,

- označenie „Neotvárať“,

- adresa príjemcu: Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, 058 01  Poprad

 

Po uzávierke budú vyhodnotené cenové ponuky od záujemcov. Vyhráva najvyššia ponuka.

Výsledok bude záujemcom oznámený telefonicky alebo elektronicky.

 

Termín podania ponúk do 15. 11. 2021 do 15.00 hod.

 

Bližšie informácie o technickom stave a možnosť obhliadky vozidla 10.11.2021 – 12.11.2021 po dohode so zamestnancom Centra sociálnych služieb v Poprade, p. D. Baltazárovičom (0910 890 509).


                                                                                                        Mgr. Jana Jonasová

                                                                                                      poverená riadením CSS