Verejné obstarávanie - Centrum sociálnych služieb v Poprade

Prejsť na obsah
Verejné obstarávanie

Súhrnná správa o zakázkach s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2011

Súhrnná správa o zakázkach s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2011


Súhrnná správa o zakázkach s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2011


Súhrnná správa o zakázkach s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2012  


Súhrnná správa o zakázkach s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2012


Súhrnná správa o zakázkach s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2012


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2013  


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2013


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2013

Zákazky podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstáravaní(prieskum trhu) Predmet zákazkyDátum zverejnenia zákazkyKontaktná osoba
Oznámenie o zadaní zákazky dodávka hovädzieho mäsa08.07.2013erika.vigova@css.poprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky dodávka hydinového mäsa08.07.2013erika.vigova@css.poprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na maliarske práce v objektoch Jedálne na ul. Komenského a Jedálne na ul. Baníckej08.07.2013erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní maliarske práce v objektoch Jedálne na ul. Konenského a Baníckej ul.03.10.2013erika.vigova@csspoiprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky - zriadenie elektrickej NN prípojky pre relaxačno-tvorivú záhradu26.10.2013erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky - doddávka osobných ochranných pracovných prostriedkov12.11.2013erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky - dodávka čistiacich prostriedkov16.01.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky- nákup tonerových náplní04.02.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky - nákup kancelárskych potrieb04.02.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky dodávka mliečnych produktov07.02.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky dodávka potravín a príbuzných produktov (cestoviny, koreniny a vývary)10.02.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky dodávka potravín a príbuznych produktov (suché potraviny)12.02.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky zber a likvidácia (zneškodnenie) biologického odpadu12.02.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky dodávka pekárskeho tovaru04.03.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na ovocie a zeleninu06.03.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na mäsové výrobky12.03.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na potravinárske výrobky13.03.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na mrazené výrobky13.03.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na polohovateľné el.postele, antidekubitné matrace-pasívne, nočné stolíky29.05.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na deratizáciu a dezinsekciu05.06.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na plynový kotol s príslušenstvom 150 l10.06.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky - rekonštrukcia na CSS-ZOS-vrátnica16.06.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na dodávku hydinového mäsa14.07.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na dodávku hovädzieho mäsa14.07.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na dodávku bravčového mäsa14.07.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky dodávka ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov01.10.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky -nákup tonerových náplní01.10.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie zadaní zákazky - nákup kancelárskych potrieb01.10.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na kreslá s pevným operadlom01.10.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na dodávku nábytku pre zariadenie20.10.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky Údržbové práce v Centre sociálnych služieb22.10.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na drevené nočné stolíky01.12.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na nábytok na zariadenie obývacej izby pre obyvateľov11.12.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na šatníkové skrine12.12.2014erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na mliečne výrobky04.02.2015erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na základné potraviny04.02.2015erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na cestoviny a pochutiny04. 02.2015erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na mrazené výrobky04.02.2015erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na výmenu zábradlia20.02.2015erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na maliarske, natieračske a údržbove práce20.02.2015erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na pekárske výrobky03.03.2015erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na dodávku čerstvého ovocia a zeleniny03.03.2015erika.vigova@csspoprad.sk
Oznámenie o zadaní zákazky na konzervované a sterilizované potraviny03.03.2015erika.vigova@csspoprad.sk
Návrat na obsah