pracovné miesta - Centrum sociálnych služieb v Poprade

Prejsť na obsah
Voľné pracovné miesta

Ponuka voľných pracovných miest: 


Pozrite si naše voľné pracovné miesta. V prípade, že Vás zaujala niektorá z ponúk, reagujte zaslaním svojho životopisu a žiadosti o prijatie do pracovného pomeru  na nižšie predpripravený formulár. Momentálne hľadáme spolupracovníkov na pracovné pozície:

 

1.  Údržbár - vodič - podmienka: vodičské oprávnenie skupina B, stredné odborné vzdelanie 

2.  Opatrovateľ/ka - podmienka: opatrovateľský kurz 

3.  Kuchár - ukončené vzdelanie v odbore kuchár


Min. základný plat je stanovený podľa zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Benefity: 
  • naviac 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce (ďalej len "ZP")
  • doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier) – príspevok zamestnávateľa vo výške až 2% z príjmu
  • skrátený týždenný pracovný čas o 2,5 hod. týždenne oproti ZP
  • sociálne benefity (príspevok pri životných jubileách, príspevok na stravovanie, príspevok na regeneráciu pracovnej sily, príspevok na kultúrne podujatia, preplácanie rekreačného poukazu a ďalšie) 
  • odchodné nad rámec ZP 
  • teambuildingové aktivity 
Formulár pre záujemcov o uvedené pracovné pozície
Prosíme záujemcov, aby vyplnili povinné polia označené hviezdičkou *. Ostatné polia vyplňte na základe vlastného zváženia a rozhodnutia.
Udeľujem súhlas so spracúvaním vyplnených osobných údajov pre účely výberového konania na pracovnú pozíciu a evidenciu uchádzačov.


Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov v Centre sociálnych služieb v Poprade. Zároveň potvrdzujete, že Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytol(a) sa zhodujú so skutočnosťou, že sú úplné, pravdivé a presné. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a tieto údaje budú spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie podľa Zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa GDPR odoslaním vyplneného formulára udeľujete súhlas so spracúvaním osobných údajov slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačným prejavom vôle. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať odoslaním žiadosti, prípadne aj prostredníctvom tohto formulára. Súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania na pracovnú pozíciu a evidenciu uchádzačov udeľujete na dobu 12 mesiacov. Po tejto lehote budú Vami poskytnuté osobné údaje z našich informačných systémov zlikvidované.

Ďakujeme
Návrat na obsah