Oznamy CSS Porad - Centrum sociálnych služieb v Poprade

Prejsť na obsah
Oznamy

Usmernenie MPSVR SR pre poskytovateľov sociálnych služieb k prekrývaniu horných dýchacích ciest, návštevám v zariadeniach, testovaniu a opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnych služiebMimoriadny nácvik cvičného požiarneho poplachuUsmernenie k postupu pre prípad prvého pozitívne testovaného prijímateľa alebo zamestnanca

na SARS-CoV-2 variant Omicron (aktualizácia k 11.01.2022)Postup k opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnych služieb počas sviatkov

v období od 20.12.2021 - 9.1.2022Informácia o zapojení sa do Národného projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb Spojenie s príbuznými prostredníctvom video-hovoru


Krízový plán Centra sociálnych služieb v Poprade


Návrat na obsah