Centrum sociálnych služieb Poprad. CSS.Poprad - Centrum sociálnych služieb v Poprade

Prejsť na obsah
Centrum sociálnych služieb v Poprade
Zariadenie pre seniorov
Poprad | ul. Komenského 3454/12 , ul. Okružná 758/11
Opatrovateľská služba
Zariadenie opatrovateľskej služby | Denný stacionár
Stravovanie
| jedálny lístok | oznamy pre stravníkov
Aktivity
|Ako trávime voľný čas  | Akcie  | Aktivity
Terapie
Kontakt
Úradne hodiny | Kontakty
Návrat na obsah