Kontakt - Centrum sociálnych služieb v Poprade

Prejsť na obsah
Kancelária prvého kontaktu
Dohodnite si so mnou stretnutie

| Bc. Darina Muzslayová
 Komenského 3454/12, PopradCentrum sociálnych služieb v Poprade
Sekretariát CSS
+421 52 7728 132
Referent personalistiky
a miezd
Koordinátor zdravotníckych činností
+421 910 890 431
Koordinátor ekonomicko- prevádzkového a stravovacieho tímu
+421 910 890 509
Vedúca jedálne
Zariadenie pre seniorov,
ul. Komenského 3454/12, Poprad
Vrátnica
Izba sestier
NONSTOP
+421 910 890 432
Tím líder 1.
1-2 poschodie
Sociálny pracovník 1.
+421 52 2868 880
Tím líder 2.
3-5 poschodie
Sociálny pracovník 2.
+421 910 890 931
Tím líder 3 .
6-8 poschodie
Sociálny pracovník 3.
Zariadenie opatrovateľskej služby
Denný stacionár
ul. Francisciho 909/10, Poprad
Tím líder
Izba sestier
NONSTOP

Sociálny pracovník

Zariadenie pre seniorov
ul. Okružná 758/11, Poprad
Tím líder
Izba sestier
NONSTOP
Sociálny pracovník
+421 910 890 508

riaditeľka CSS

Mgr. Jana Jonasová
+421 52 7728 132
Správca a vlastník obsahu a webového sídla:
Centrum sociálnych služieb v Poprade
Komenského 3454/12  , 058 01 Poprad
IČO: 00691844, DIČ: 2020665757
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  1636227053/0200

Centrum sociálnych služieb prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch:  
DOC, XLS, XML, PDF, JEPG, GIF, PNG, TIFF.
Ak je elektronická zásielka doručená v inom dátovom formáte, považuje sa za nedoručenú.

Návrat na obsah